Toiminnanohjausta maatiloille

TOIMAri –hankkeessa keskitytään maatilayritysten toiminnanohjauksen kehittämiseen tuomalla yritysten tietoisuuteen uusia ohjelmistoratkaisuja pk-yrityskentästä. Hankkeessa benchmarkataan olemassa olevia toiminnanohjausjärjestelmiä, ja pohditaan yhdessä koeryhmätoiminnan avulla, millä tavoin näitä ohjelmistoja voitaisiin hyödyntää erilaisissa maatilaympäristöissä.

Tavoitteena on tuoda maatilayrittäjien tietoisuuteen alan ulkopuolisten yritysten tuottamien ohjelmistoratkaisujen mahdollisuudet sekä edistää maatilojen kokonaisvaltaisen johtamisen ja hallinnan taitoja.

Toiminnanohjauksessa yhdistyisi tuotanto, talous, reaaliaikainen tieto eri toiminnoista sekä valmiudet tiedonhallinnan, raportoinnin ja tiedolla todentamisen vaatimuksista tulevaisuudessa.

Hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto Oy sekä Wikli Group Oy.  

TOIMAri – Toiminnanohjausta maatiloille on Suomen Yrittäjäopiston ja Wikli Group Oy:n toteuttama hanke, jota rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus maaseuturahaston kautta. Hankeaika on 1.8.2021-31.12.2022.